Стручне службе | НУЗОП РС

Стручне службе

1. СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ НИВОА СПРЕМНОСТИ ОБЈЕКАТА У ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

Стручна служба се формира из разлога:

 •  Потребе за утврђивањем и оцењивањем нивоа спремности објеката у области заштите од пожара у Републици Србији
 • Могућности да се на основу рада ове стручне службе истакне уређеност објеката у спровођењу превентивних мера.
 • Информисања о стању опремљености и спремности у заштити од пожара, чиме се омогућава транспарентност сигурности експлоатације третирања објеката.
 • На основу рада ове Стручне службе омогућава се већа безбедност и ствара се свест о неопходности унапређења статуса и даљег развоја области заштите од пожара.

Састав Стручне службе чине:

 • Дипл. Електро инжењер
 • Дипл. Машински инжењер
 • Дипл. Грађевински инжењер
 • остале потребне струке

2. СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА УТВРЂИВАЊЕ УЗРОКА ПОЖАРА

Стручна служба се формира из разлога:

 • Потребе за утврђивањем узрока пожара објеката у области заштите од пожара у Републици Србији
 • Могућности да се на основу рада ове стручне службе истакне уређеност објеката у спровођењу превентивних мера.
 • Информисања о примени превентивних мера у заштити од пожара, чиме се омогућава већа безбедност људских живота и квалитетнија заштита имовине и културног наслеђа-
 • На основу рада ове Стручне службе омогућава се већа безбедност и ствара се свест о неопходности унапређења статуса и даљег развоја области заштите од пожара.

Састав Стручне службе чине:

 • Дипл. Електро инжењер
 • Дипл. Машински инжењер
 • Дипл. Грађевински инжењер

3. СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И КОНСАЛТИНГ У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Стручна служба се формира из разлога:

 • Потребе за остварењем својих професионалних циљева у добијању професионалног мишљења о процесима у области заштите од пожара.
 • Могућности да се на бржи и једноставнији начин разреше ситуације које омогућавају остварење пословних циљева.

Састав Стручне службе чине:

 • Дипл. Електро инжењер
 • Дипл. Машински инжењер
 • Дипл. Грађевински инжењер
 • остале потребне струке

4. СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Стручна служба се формира из разлога:

 • Потребе за заштитом права чланова Удружења према институцијама државе и другим правним и физичким лицима.
 • Могућности да се услед своје професионалне делатности догоде различите ситуације за које је потребна правна помоћ или савет из ове области.
 • Заштите права и интелектуалне својине Удружења.

Састав Стручне службе чине:

 • Дипл. правник 1
 • Дипл. правник 2
 • Дипл. правник 3

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »