Комисије | НУЗОП РС

Комисије

1. КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ УЗРОКА ПОЖАРА

Комисија се формира из разлога:

 • Потребе за постојањем независне Комисије за утврђивање узрока пожара
 • Могућности да се у сарадњи са најеминентнијим стручњацима дође до кредибилних резултата.

Састав Комисије чине:

 • Дипл. правник
 • Дипл. Електро инжењер
 • Дипл. Машински инжењер
 • Дипл. Инжењер / технолог

2. КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРОЦЕНЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ПОЖАРА

Комисија се формира из разлога:

 • Потребе за постојањем независне Комисије за процену штете настале услед пожара
 • Могућности да организације или лица која имају потребу за проценом штете настале услед пожара, ангажовањем независне Комисије заштите своја права.
 • Унапређења статуса и даљег развоја области заштите од пожара.
 • Квалитетније сигурности грађана и адекватније заштите материјалних добара и културног наслеђа.

Састав Комисије чине:

 • Дипл. економиста
 • Дипл. правник
 • Дипл. Електро инжењер
 • Дипл. Машински инжењер
 • Дипл. Грађевински инжењер

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »