Циљеви | НУЗОП РС

Циљеви

 • Развој националног система заштите од пожара и партнерска подршка органима Републике Србије у постизању тог циља.
 • Активно учешће Удружења у процесу креирања прописа , стандарда, стратегија и политика у систему заштите од пожара у Србији.
 • Информисање најшире јавности, а посебно деце и младих о значају превенције од пожара и правилног понашања и поступања у случају пожара, као и јавно залагање за промену навика у погледу понашања и поступања у случају пожара, и подизање свести и квалитета услуга у области заштите од пожара.
 • Заступање интереса асоцијације и њених чланова према корисницима услуга на локалном, републичком и медјународном нивоу
 • Обавештавање јавности о активностима актера у области заштите од пожара у земљи и иностранству
 • Сарадња са домаћим, страним и медјународним организацијама које се баве заштитом од пожара
 • Чланство НУЗОП у европској асоцијацији
 • Сарадња са националним удружењима из окружења у области у области заштите од пожара
 • Сарадња са медјународним сертификационим телима и другим институцијама контроле квалитета
 • Организација конференција, семинара и других облика информисања и образовања
 • Издавање часописа и других публикација у области заштите од пожара
 • Стварање услова за реализовањем већег броја истраживачких и развојних пројеката у систему заштите од пожара
 • Стварање информационе базе неопходне доносиоцима одлука, бржи трансфер нових знања у пракси и уводјење нових производа и решења у систему заштите од пожара
 • Припрема критеријума и смерница за имплементацију система за испитивање и сертификацију процеса и производа који се примењују у области заштите од пожара
 • Учешће у изради и припреми критеријума и смерница за дизајн и производњу мера у области заштите од пожара у оквиру наставних програма на различитим нивоима образовања, од основног до високог школства
 • Пружање стручних услуга и консалтинг у систему заштите од пожара
 • Умрежавање стручњака из области заштите од пожара у циљу јачања њиховог утицаја на актулене изазове у систему заштите од пожара
 • Успостављање континуираног дијалога и координирање активности између Удружења и научних институција
 • Стварање услова за веће учешће осигурања у систему заштите од пожара уз покретање иницијативе за законски обавезно осигурање од пожара за одређене категорије осигураника

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »