О нама | НУЗОП РС

О нама

НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (НУЗОП РС) је организовано са циљем унапређења и развоја система заштите од пожара у Републици Србији.

НУЗОП РС представља националну референтну кредибилну институцију која мобилише све актере друштва који се баве заштитом од пожара, укључујући и све релевантне институције Републике Србије.
Основни задатак је да, у области заштите од пожара, покрене иницијативе и активности којима се дугорочно омогућавају повољнији услови за стабилност функционисања целокупног друштва.
Оснивачи и чланови Удружења су признати стручњаци и представници академске јавности из различитих области науке, привреде и друштва, који су се у свом досадашњем раду афирмисали у области заштите од пожара, а који су препознали да Национално Удружење заштите од пожара Републике Србије представља адекватну платформу која омогућава концентрисање стручности и ефикаснији даљи заједнички ангажман у изградњи система заштите од пожара у Републици Србији.
Дугорочни циљ и намера Удружења је да обједини настојања свих друштвено одговорних лица, институција и привредних субјеката на територији Републике Србије како би превентивно деловали кроз стручан рад и заједнички, у интересу свих нас, унапредили систем заштите од пожара.

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »