Стручни одбор за улогу осигурања у креирању система заштите од пожара | НУЗОП РС

Стручни одбор за улогу осигурања у креирању система заштите од пожара

Стручни одбор који се бави изградњом правног оквира осигурања у области заштите од пожара.

Кроз реализацију пројеката, формира тимове који предлажу Законе и подзаконске акте који су потребни да област заштите од пожара буде изградјена у складу са ЕУ и светским принципима.

Предлаже формирање посебних тела за контролу процеса испитивања примене ЕУ и светских стандрада у области осигурања у оквиру заштите од пожара.

Основни циљ је остваривање улоге осигурања, као привредне гране која је гарант свих процеса у друштву, да буде носилац развоја система заштите од пожара, на основу медјународиних искустава у овој области.

Учествује у изградњи институција друштва у области заштите од пожара Републике Србије.

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »