Стручни одбор за комуникацију и односе са привредом у области заштите од пожара | НУЗОП РС

Стручни одбор за комуникацију и односе са привредом у области заштите од пожара

Стручни одбор који се бави континуираном комуникацијом са свим привредним субјектима кроз реализацију пројеката предложених од стране привреде са циљем развоја области заштите од пожара.

Стручни одбор који својим деловањем кроз надлежне органе и институције у друштву, који ће у сарадњи са осталим струковним асоцијацијама, као и удружењима у Комори настојати да утиче на побољшање привредног амбијента и стварање бољих услова привређивања уважавајући при томе све специфичности делатности којима се чланови Коморе Београда баве.

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »