Контакт | НУЗОП РС

Контакт

ПУН НАЗИВ: НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КРАТКИ НАЗИВ: НУЗОП РС
МАТ. БРОЈ: 28094884
ПИБ: 107792880
СЕДИШТЕ: Кнеза Милоша 12, 11000 Београд
Е-mail: info@nuzop.org.rs
САЈТ: www.nuzop.org.rs
ТЕЛ: 011-3625-146
ФАX: 011-3625-146
БР. РАЧУНА: 205-183606-36
БАНКА: Комерцијална Банка, Београд
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК: Игор Ђурић, генерални секретар НУЗОП РС

Контакт форма

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »