Састанак „Потреба за постојањем адекватних просека - противпожарних путева у шумама“

1 335 1

Састанак „Потреба за постојањем адекватних просека – противпожарних путева у шумама“

У Београду је 20.6.2013. године у просторијама хотела Falkenstainer одржан иницијални састанак на тему „Потреба за постојањем адекватних просека – противпожарних путева у шумама“ у организацији Националног Удружења заштите од пожара Републике Србије, а уз стручну сарадњу Сектора за ванредне ситуације, МУП-а Републике Србије.

 

Састанак је инициран у жељи да се на адекватан начин, са аспекта изградње противпожарне инфраструктуре, приступи решавању проблема шумских пожара у Републици Срибији, и изнесу ставови релевантних државних инстутуција и представника привреде према тој проблематици. Допринос отварању овако важне теме дали су Предраг Марић, Начелник Сектора за Ванредне ситуације МУП-а РС; Горан Николић, Начелник Управе за ватрогасно-спасилачке јединице МУП-а РС; Слободан Ердељан , Помоћник министра у Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања; Перица Грбић, Директор управе за шуме Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Гордана Јанчић, Руководилац Одељења за заштиту шума и заштићена природна добра у Србија шумама, представници Националних паркова и остали инситуција и привреде.

 

Изнет је заједнички став о неопходности синергијског деловања надлежних државних органа и привредних чинилаца кроз формирање радне групе која има за циљ реализацију пројекта изградње адекватне противпожарене инфраструктуре у шумама Републике Србије, као и развој друштвено одговорног понашања и у том смислу подизање нивоа свести сваког појединца да је превенција фундамент за унапређење заштите од пожара. 

  • 1 346 1
  • 1 349 1
  • 1 335 1

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »