Стручна конференција 6.11.2014.

IMG_1629

Стручна конференција 6.11.2014.

Национално удружење заштите од пожара Републике Србије – НУЗОП РС је 6.11.2014. године, у партнерству са Министарством унутрашњих послова Републике Србије – МУП РС и Привредном комором Србије – Удружењем за приватно обезбеђење, Удуружењем за енергетику и енергетско рударство и Удружењем за грађевинарство, ИГМ и стамбену привреду, организовало Стручну конференцију на тему Заштита од пожара као значајан аспект развоја система заштите и спасавања, поводом обележавања 180 година од доношења Уредбе за гашење пожара и 150 година ватрогасне службе у Београду.

Скупу, који су отворили господин Предраг Марић, помоћник министра, начелник сектора за ванредне ситуације МУП ПС, господин Славиша Богуновић, председник НУЗОП РС, као и господин Раша Ристивојевић, потпредседник ПКС, присуствовали су и истакнути представници МУП РС, еминентни међународни и домаћи стручњаци из области, представници академске и стручне јавности. Представљене су актуелне теме из области заштите од пожара као дела интегрисаног система заштите и спасавања, са фокусом на значај превентиве и усклађивање домаће и европске законске регулативе у циљу подизања нивоа свести кроз едукацију опште јавности и нивоа безбедности свих грађана.

Представљене су теме:

-           „Заштита од пожара као део интегрисаног система заштите и спасавања у инфраструктури, енергетици, индустрији и високоградњи“

-          „Европска Регулатива за грађевинске производе“

-          „Заштита од пожара, фокус на заштиту инфраструктуре“

-          Заштита од пожара у тунелима – европска искуства“

-          Смањење ризика од катастрофа кроз инегративно планирање припремљености одговора на катастрофе“ 

-          Јавно-приватно партнерство и интегрисани стандарди квалитета производа и услуга са аспекта заштите од пожара“

-          Утицај европског стандарда на заштиту од пожара у зградама“

-          Заштита од пожара – део услуга приватне безбедности“

Истакнута је потреба израде и примене техничког прописа који регулише област заштите од пожара у специфичним инфраструктупним објектима као што су тунели.

Кроз разраду тема апострофиран је значај примене предложеног техничког прописа ,од стране НУЗОП РС, – Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда“.

 • IMG_1629
 • Picture 502 1
 • IMG_1658
 • Picture 515 1
 • IMG_1635
 • Picture 514 1
 • IMG_1638
 • Picture 541 1
 • Picture 546 1
 • Picture 537 1
 • Picture 538 1
 • Picture 550 1
 • Picture 550 1
 • Picture 554 1
 • Picture 558 1
 • Picture 566 1

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »