Споразум о сарадњи Европског Удружења за заштиту од пожара и НУЗОП РС

DSC_4957

Споразум о сарадњи Европског Удружења за заштиту од пожара и НУЗОП РС

Потписан споразум о међусобној сарадњи између Европског удружења за заштиту од пожара и Националног удружења заштите од пожара РС

Београд, 19. јуна 2013. године - Национално удружење заштите од пожара Републике Србије (НУЗОП РС), потписало је данас споразум о међусобној сарадњи са Европским удружењем за заштиту од пожара „Fire Safe Europe“, у просторијама Привредне коморе Београда. Овај споразум о међусобној сарадњи у великој мери допринеће бржем стварању нових законодавних оквира у овој области, у Републици Србији, као и унапређењу противпожарне заштите у грађевинарству.
„Поред потписивања Споразума о међусобној сарадњи, један од циљева моје посете јесте и тај да се законодавном телу Србије, као будућој чланици Европске уније укаже да је од великог значаја да Србија већ сад преузме водећу улогу у обезбеђивању законодавног оквира, где ће грађевински производи и праксе обезбедити одговарајући ниво заштите од пожара нарочито имајући у виду очекивани ниво енергетске санације објеката као и изградњу нових“, рекао је председник Европског удружења за заштиту од пожара из Брисела, Бери Линам.
Поред великог броја пожара на отвореном простору, значајан део представљају пожари у грађевинским објектима. Најчешћи узроци пожара у грађевинским објектима имају везе са лошом инсталацијом као и системима и материјалима који су коришћени у градњи.
Како би се смањио број пожара, нарочито у грађевинским објектима, из Националог Удружења заштите од пожара Републике Србије изнели су неке од циљева како би унапредили заштиту и појачали је на местима у којима борави велики број људи.

„Национално удружење заштите од пожара РС организовано је са циљем да унапреди и развије системе заштите од пожара у Републици Србији. Наш основни задатак је да кроз покретање иницијатива и реализацију одговарајућих активности утичемо на стварање дугорочно повољнијих услова за стабилност функционисања целокупног друштва у области заштите од пожара, као и да усклађивањем са европским стандардима омогућимо долазак нових инвеститора. Важност неодложног прикључивања савременим токовима и преузимању сазнања и искустава у заштити од пожара, посебно добија на значају када се има у виду степен заостајања, који је у том погледу у Републици Србији евидентан. Надамо се да је данашњим потписивањем Споразума са еминентним удружењем „Fire Safe Europe“, учињен један корак у том правцу, што је потврђено и данашњим састанцима у Министарству унутрашњих послова РС и Министарству грађевине и урбанизма РС”, истакао је Славиша Богуновић, председник Националног удружења за заштиту од пожара РС.
У периоду од 2010. до 2012. године, по статистикама Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова РС, у грађевинским објектима и отвореним просторима, на територији наше земље, избило је 79.886 пожара, где је повређено и погинуло укупно 1.280 људи.

  • DSC_4957
  • DSC_4860
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »