Радна група за израду Правилника

Projekat tuneli, 4.6.2014 (6).JPG 1

Радна група за израду Правилника

Национално удружење заштите од пожара Републике Србије је 4.6.2014. године, у Београду, одржало иницијални састанак на тему формирања Радне групе за израду Правилника о мерама безбедности од пожара у друмским тунелима.

Пројекат је покренут у циљу унапређења и усклађивања регулативе и техничке документације из области безбедности од пожара за друмске тунеле, што доприноси повећању опште безбедности корисника тунела, побољшању ефикасности и безбедности служби спашавања и служби одржавања у случају појаве пожара, као и генерално уређењу области.

Радну групу чине водећи представници надлежних државних институција, МУП-а РС, Сектора за Ванредне ситуације, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, водећи стручњаци компанија из предметне делатности – Коридори Србије и Путеви Србије, академска и стручна јавност, као и национални и регионални експерти у области безбедности од пожара.

  • Projekat tuneli, 4.6.2014 (6).JPG 1
  • Projekat tuneli, 4.6.2014 (8).JPG 1
  • Projekat tuneli, 4.6.2014.JPG 1
  • Projekat tuneli, 4.6.2014 (3).JPG 1

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »