Правилник о мерама безбедности од пожара у друмским тунелима

Правилник о мерама безбедности од пожара у друмским тунелима

Правилник о мерама безбедности од пожара у друмским тунелима

Европска легислатива са посебном пажњом третира специфичне инжењерске објекте као што су друмски тунели, и у томе посебну пажњу посвећује доношењу и спровођењу мера које доприносе подизању укупне безбедности објекта, служби спашавања и корисника тунела.

С обзиром на непостојање домаће легислативе из предметне области, Национално Удружење заштите од пожара (НУЗОП РС) покренуло је иницијативу за реализацију “Правилника о мерама безбедности од пожара у друмским тунелима”.

Први састанак за формирање радне групе одржава се 4.6.2014. у Београду.

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »