Подршка у развоју активности НУЗОП РС

Kampanja

Подршка у развоју активности НУЗОП РС

Национално удружење заштите од пожара Републике Србије представља националну референтну кредибилну институцију која мобилише актере друштва који се баве безбедношћу од пожара, укључујући и све релевантне институције Републике Србије, чији је основни задатак да, у области безбедности од пожара, покрене иницијативе и активности којима се дугорочно омогућавају повољнији услови за стабилност функционисања целокупног друштва.

Реализацији основних активности која омогућава концентрисање стручности и ефикаснији даљи заједнички ангажман у изградњи система безбедности од пожара у Републици Србији, приступају институције и друштвено одговорне компаније и инстуције система.

Стручна конференција одржана 6.11.2014. године на тему “Заштита од пожара као значајан аспект развоја система заштите и спасавања” у организацији НУЗОП РС у партнерству са МУП РС и ПКС, поводом обележавања 180 година од доношења Уредбе за гашење пожара и 150 година ватрогасне службе у Београду, подржана од стране

Партнера Стручне конференције:

- Привредне коморе Србије

- Института ИМС

- Институт заштите од пожара и експлозије – ИНЗА

и Пријатеља Стручне конференције:

- Knauf Insulation

- Exing

- Knauf

- Coca Cola

- Rockwool.

Кроз разраду тема апостофиран је значај превентиве и усклађивање домаће са европском законском регулативом у циљу подизања нивоа свести кроз едукацију опште јавности и нивоа безбедности свих грађана.

Истакнута је потреба интегрисања свих чинилаца друштва, у овиру система заштите и спасавањa, у циљу унпређења области безбедности од пожара у складу са европским стандардима.

 • IMG_1629
 • IMG_1658
 • IMG_1638
 • Picture 515 1
 • Picture 502 1
 • Picture 541 1
 • Picture 546 1
 • Picture 537 1
 • Picture 538 1
 • Picture 554 1
 • Picture 558 1
 • Picture 566 1
 • Picture 503 1
 • PKS
 • 2014_02_12 INZA protecting people
 • KI logo
 • Exing logo
 • knauf_Logo_Blau
 • Coca-Cola Hellenic logo
 • Rockwool RGB

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »