НУЗОП РС на VII Међународној конференцији

P1050349.jpg 1

НУЗОП РС на VII Међународној конференцији

Национално удружење заштите од пожара Републике Србије је 12.7.2014. године учествовало на VII међународној конференцији „Дани коморе на Власинском лету 2014“ у организацији Инжењерске коморе Србије, регионалног центра Ниш.

Фокуси деловања у циљу развијања новог приступа управљања ризиком од појаве пожара, кроз пожарну безбедност, процену ризика од пожара и управљање ризиком од појаве пожара представљени су темом „Превентивне мере за безбедност фасада од пожара“ doc dr Мирјане Лабан дипл.инж.грађ., члана УО и члана експертског тима НУЗОП РС (Факултет техничких наука Нови Сад, руководилац студијског програма Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара).

Излагањем делова Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда, који је представљен од стране НУЗОП РС 17.4.2014.године, дат је осврт на техничке захтеве које грађевински производи морају да задовоље приликом пројектовања, изградње и експлоатације стамбених, пословних и јавних зграда.

  • P1050349.jpg 1
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »