Иницијација формирања НСБОП РС

NSBOP RS

Иницијација формирања НСБОП РС

Национално удружење заштите од пожара Републике Србије је у партнерству са МУП РС и ПКС, 22.12.2014. године у Привредној комори Србије, организовао стручни скуп на тему: „Иницијација формирања Националног савета безбедности од пожара Републилке Србије – НСБОП РС“, као иницијални састанак поводом представљања идеје формирања НСБОП РС.

Скуп је отворио, и предложеним институцијама, се обратио господин Предраг Марић, помоћник министра, начелник Сектора за ванредне ситуације, МУП РС, кроз изражену подршку оснивања НСБОП РС као високе, кредибилне институције у области безбедности од пожара чији је циљ унапређење области и усаглашавање са стандардима и законском регулативом ЕУ кроз превентивно деловање и имплементацију техничких прописа.

Исказана је мултиресорна подршка оснивању и постављеним циљевима функционисања НСБОП РС кроз прикључење надлежних државних институција и делегираних стручњака из области безбедности од пожара.

Скупу су, поред већ поменутих, присуствовали и представници Института за стандардизацију Србије – ИСС, Институт за испитивање материјала – ИМС, Привредне коморе Србије – ПКС, Факултета техничких наука, USAID, NALED, као и истакнути представници НУЗОП РС.

  • NSBOP RS

Стручни одбори

Стручни Одбори и Стручне Службе НУЗОП РС окупљају најистакнутије афирмисане стручњаке из науке, привреде и државне администрације

Опширније »

Едукације

Едукације се организују у циљу превентивног деловања и подизања техничког нивоа знања стручњака у области Заштите од пожара

Опширније »